WIELKA LOTERIA

PROVIDENTA

Co tydzień losujemy kolejnych zwycięzców!
Do wygrania w Wielkiej loterii:

5x

Samochód Ford
EcoSport 1.0
EcoBoost

Nagroda pieniężna

500x

1000 zł

W loterii biorą udział wszystkie pożyczki i wszyscy klienci.

Jak wziąć udział w Wielkiej loterii?

monety

W dniach od 23.05 do 26.06.2018 weź pożyczkę w dowolnej kwocie.

wiadomość SMS z telefonu

W terminie od 23.05 do 26.06.2018 wyślij SMS (koszt SMS-a według taryfy operatora) z numerem umowy pożyczki pod 732 120 088 (z numeru telefonu podanego przez Uczestnika w celach kontaktowych) lub wypełnij formularz na stronie loteria.provident.pl.

koło fortuny

Otrzymasz od nas SMS-y zwrotne: o przyjęciu zgłoszenia oraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 166,10%.

Przyjmowanie zgłoszeń
odbywało sie
do dnia 26.06.18

Czy szczęście się do Ciebie uśmiecha?
Sprawdź listę naszych zwycięzców!

nagroda - samochód
Losowanie 30.05.2018
874934441
Losowanie 6.06.2018
875232584
Losowanie 13.06.2018
874515310
Losowanie 20.06.2018
873863979
Losowanie 27.06.2018
873894582
nagroda - 1000 zł
Losowanie 30.05.2018
187886325
873839701
873916864
873851121
875160207
871240323
874066117
873856133
875007207
875070094
873922625
874289747
187335629
186312737
875203722
874533347
874701775
874760451
874295902
871294160
874223107
873988380
874592263
871373517
874261734
871720386
874147461
874781290
873848273
873482855
874594773
874477193
875209492
875186281
874903528
187876607
186709821
874964271
873661715
874211760
872702574
873916592
874970188
873943039
873945277
873910226
873800211
871942258
874232275
873928085
874117523
874477179
874864737
874766378
186975965
874913316
874265925
875044082
873881324
875059868
183864745
874972364
874056514
873936301
872841327
183836951
874788039
873886235
872314861
188047581
874477294
874701263
875103031
874883585
872486566
187289232
188016947
873837107
874848669
874601394
874432400
875169239
875194660
874957411
871648406
187849968
873938378
875125110
874538878
873915036
875210258
874894714
872811890
873173140
874201198
874761227
875221223
873980047
874065194
874592713
Losowanie 6.06.2018
874888078
874971226
874901102
873958637
874614482
875117452
874822180
874934496
875212768
874648681
874668849
874930414
874250466
875195638
873933443
873843913
874866038
874722761
874203273
874967285
872637043
874864698
874899308
874431797
875129697
874876059
875177942
874448937
875142218
874645569
874821028
871113962
183962856
874508404
875185244
874299155
874577620
186891979
874814345
875002389
874530078
875229179
874128264
874135776
874201686
874895869
874692512
874642012
874262199
875001450
874964226
875191151
874455843
874970195
874556944
873863568
874690305
874659430
874223943
874875601
873981015
875030267
874194654
872691762
875160199
874431052
874641284
875117320
875030337
875089030
875190222
874013812
875070443
875089078
875210397
874701681
875222772
872771675
873841078
875073217
874499638
874205288
874811711
874074077
874516496
188111897
874583722
874662566
187133535
874095056
875046910
874273955
874848450
871203935
874760134
874556379
875180016
873936729
874924189
875203520
Losowanie 13.06.2018
874694255
874816127
874696912
875200484
874554047
874521157
873861832
875121710
874774663
874127094
874453148
875054058
874712625
874529243
875187831
873953492
874601053
874862847
875057048
UM/052018/00139745
874006944
874054895
874087590
873910365
872644959
874455393
874082379
875081571
873917267
874795471
874107090
874476721
874457500
873922485
874223518
874246564
874036178
874832961
872314878
875096078
875247485
874276875
874546776
874668407
873861281
874821059
874955343
875072814
874474172
873985592
873917034
874776313
874530977
874538892
874569443
874939415
875203599
875227715
874941117
874295539
874821600
874879722
874879962
873813208
875056708
874530395
874957480
874457290
874732706
875230175
875247579
874067527
874776298
875156127
875207906
874981968
875046840
874278950
874092484
875039871
875116066
874202058
875170057
874555255
871154130
874662496
873880084
874935457
875163064
874156584
874675205
874601565
874792335
874857263
874254835
874819922
874537475
874972100
875221432
873916972
Losowanie 20.06.2018
874113503
873916198
873898920
874968448
874739141
875035039
874281466
874791350
873997908
873886901
874711873
874610246
874483550
874059807
874477287
874629686
875128148
UM/052018/00139388
875021702
874968796
874021804
874641378
874193509
874491775
874863846
875164900
874195033
873465283
874074015
873924267
874726471
875002505
871528379
874588518
874705283
874614071
874500907
873855848
874474901
875113610
874581375
874890648
874483637
874050471
874964233
874242018
875168906
873865427
874817335
875007290
874696183
875177858
874473128
874124756
875210575
873896340
874910124
874753026
874951330
874579363
875017918
874517882
874774269
873958769
874514328
875168634
874721065
873916244
874279656
873851796
874499304
874204234
874963429
874450576
874790173
874280380
874298916
874812051
875207665
874242227
873849614
874939871
875242675
874584752
874969137
874951099
873921068
874642687
874519253
872513857
874021493
875185732
874647978
874833775
875191663
874246362
873990936
873936077
875087722
874840845
Losowanie 27.06.2018
874647411
874802302
874777963
874647202
874882702
874703766
875160036
874999215
872629169
875233064
874981153
874606135
874095784
874076239
875059952
874602487
874135086
874920020
874526222
874133228
874279670
874613522
875053718
874234862
874689323
875109631
874553031
875112510
874790041
875039910
874581957
185447588
875053523
873856830
875077383
875121758
875210568
874792746
873880192
854421518
875053592
875237945
874924071
873940520
874202135
873765813
873964746
875040341
874550849
874938182
875235846
874909933
875158567
875135573
874057931
874139107
874985508
874498660
874697238
875081418
874779466
185489902
875155762
874613539
873855499
873951292
873954181
874214589
874302143
873881247
874673384
874024616
187945297
874142529
874703533
874882252
872498408
874566934
875093211
875374024
874767694
875011527
874537901
875186351
874834736
875119652
874701566
874787131
873927822
874808469
874629181
874514809
875157791
874670185
873876485
188410170
875125987
874432657
874794131
874155624

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi:

W loterii może brać udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada obywatelstwo polskie i ważny dokument tożsamości, która w dniach od 23.05.18 do 26.06.2018 zawarła z Provident Polska S.A. umowę pożyczki gotówkowej i dokonała jej rejestracji.
Pożyczkę możesz zarejestrować w jednej z dwóch sposobów:
 • poprzez przesłanie (z numeru telefonu podanego przez Ciebie w celach kontaktowych) na numer: 732 120 088 wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści numer umowy Pożyczki (koszt SMS jest taryfikowany według cennika operatora)
 • lub
 • wypełnienie formularza na stronie loteria.provident.pl.
W Loterii są ważne pożyczki:
 • niespłacone w okresie pierwszych 14 dni od daty zawarcia umowy,
 • od których nie odstąpiono,
 • nieposiadające zaległości ze spłatą raty w wysokości jednej raty miesięcznej Pożyczki (w przypadku pożyczki, w której spłata następuje w ratach miesięcznych) lub dwóch rat tygodniowych (w przypadku pożyczki, w której spłata następuje w ratach tygodniowych) o okres dłuższy niż wskazany w harmonogramie określonym w zawartej umowie tej pożyczki.
Rejestracja pożyczki może być dokonana wyłącznie w dniach od 23.05.18 roku do 26.06.2018 roku.
W loterii do wygrania dla Klientów Providenta Polska S.A. jest 5 nagród głównych: samochodów osobowych marki FORD o wartości 68.330,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7.592,00 zł brutto na podatek oraz 500 nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł każda.
Możesz wygrać nie więcej niż jedną nagrodę w Loterii.
Tak, Twoja pożyczka bierze udział w kolejnym losowaniu. Jeśli wgrasz nagrodę w danym losowaniu, wówczas Twoja pożyczka nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
Takie informacje oraz treść regulaminu znajdują się na stronie loteria.provident.pl.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowy regulamin.

Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją Loterii „Wielka loteria Providenta” (od 23.05-do 30.11.2018)  jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w Loterii.

 1. Dane kontaktowe Administratora:
  1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru Pożyczki i numeru telefonu w celu realizacji Loterii, w tym zgłoszenia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności danych oraz losowania nagród.
  2. W celu wydania nagród i rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane dodatkowe dane: adres zamieszkania, adres email, numer konta bankowego oraz w przypadku nagród głównych: numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL.
  3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:  realizacja Loterii oraz cele archiwalne i dowodowe, w tym obrona ewentualnych roszczeń.
  4. W przypadku wygranej Twoje dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
 3. Odbiorcy danych:
  1. W zależności od celu przetwarzania Twoje dane będą ujawniane:
   • Organizatorowi Loterii, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13),
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
   • podmiotom przetwarzającym z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane i do celów administracji wewnętrznej;
 4. Okres przetwarzania danych osobowych:
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii, a po jej zakończeniu:
   • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii (6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne) lub innych tytułów,
   • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML),
   • w przypadku wygranej, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych oraz Ustawy o grach hazardowych (przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Loteria się zakończyła).
 5. Twoje prawa
  1. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z uczestnictwem w Loterii, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
  2. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Loterii.

Masz pytanie?

Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania pod numerem infolinii:

600 200 200

Biuro organizatora loterii:
Grzegrzółka&Ko Sp. Z o.o.
ul.Floriańska 6/13d
03-707 Warszawa
www.grzegrzolka.pl

ikonka YouTube ikonka Twitter